VLOS:Tần số truy cập Thư viện VLOS

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thông tin về Thư viện VLOS
Giới thiệu:
Hồ sơ tham dự Nhân tài đất Việt 2008:
Hoạt động:
Tham gia:

Thư viện Khoa học VLOS là thư viện điện tử dạng wiki duy nhất có mục đích phổ biến các kiến thức về khoa học, công nghệ và giáo dục bằng tiếng Việt. Thư viện Khoa học VLOS gồm một tổ hợp các wiki: wiki Tủ sách Khoa học, wiki Thư viện Đề thi, wiki Khoa học Huyền bí và wiki Bản đồ Văn hóa.

Tủ sách Khoa học VLOS có 39.185 thành viên là những học sinh, sinh viên và nhà khoa học từ khắp mọi nơi tham gia đóng góp và cộng tác. Chính thức hoạt động từ tháng 11 năm 2005 đến nay, thư viện VLOS đang lưu trữ 71.310 bài viết và tệp tư liệu.

Theo đánh giá lượng truy cập tại Alexa.com, ngày 02/07/2011 Thư viện Khoa học VLOS xếp hạng 256,323 so với tất cả website trên thế giới và hạng 2,064 đối với các truy cập từ Việt Nam (chiếm 89.44% tổng lượng truy cập). Thứ hạng PageRank của Thư viện Khoa học VLOS trên các máy tìm kiếm là 5/10 (chi tiết). Dưới đây là những phân tích bằng phần mềm của Google Analytics đặt trên server của Thư viện VLOS.

Thống kê Google Analytics
 Năm  Tổng số truy cập (visits/sessions)  % so với năm trước  Lượt duyệt trang (pageview)  % so với năm trước  Số thành viên mới  Số bài viết mới  Chi tiết
 2015  4.570.926  +72.14  6.662.343  +77.73      
 2014  2,647,078  -34.88  3,736,337  -40.09  928  264  
 2013  4,062,715  26.03  6,233,796  17.25      
 2012  3,216,598  4.72  5,304,892  -8.98      
 2011  3,065,884  36.41  5,819,204  18.09      xem chi tiết
 2010  2,246,029  67.2  4,924,570  31.63      xem chi tiết
 2009  1,339,345  52.58  3,732,144  1.16      
 2008  877,864  120.31  3,689,244  43.87      
 2007  396,790  810.7  2,554,212  647.9      
 2006  48,942  -  394,218  -      

Xem thêm[sửa]