VLOS:Danh sách các dự án

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thông tin về Thư viện VLOS
Giới thiệu:
Hồ sơ tham dự Nhân tài đất Việt 2008:
Hoạt động:
Tham gia:

Thư viện Đề thi[sửa]

Chi tiết: VLOS:Đề án xây dựng Thư viện Đề thi

Thư viện Giáo dục VLOS[sửa]

Chi tiết: VLOS:Đề án xây dựng Thư viện Giáo dục VLOS (trên cơ sở nâng cấp đề án Thư viện Đề thi và đề án Thư viện Tài liệu Giảng dạy)

Quy trình Công nghệ[sửa]

Chi tiết: VLOS:Đề án xây dựng Cẩm nang Bách khoa

Giới thiệu Sách Khoa học & Kỹ thuật[sửa]

Chi tiết: Chương trình giới thiệu Sách VLOS

Tóm lược Đồ án[sửa]

Chi tiết: VLOS:Đề án Thư viện Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp

Nghiên cứu Khoa học[sửa]

Chi tiết: VLOS:Đề án xây dựng Thư viện Tạp chí

Tài liệu Giảng dạy[sửa]

Chi tiết: VLOS:Đề án xây dựng Thư viện Tài liệu Giảng dạy

Dự án Thuật Ngữ Tin Học[sửa]

Chi tiết: Dự án Thuật Ngữ Tin Học

Dự án Từ điển Hàn lâm tiếng Việt[sửa]

Chi tiết: VLOS:Dự án Từ điển Hàn lâm tiếng Việt

Tin tức Khoa học[sửa]

Chi tiết: VLOS:Dự án Tin tức Khoa học

Hướng dẫn sử dụng mã Wiki[sửa]

Chi tiết: VLOS:Hướng dẫn trực tuyến sử dụng mã Wiki