VLOS:Đề án xây dựng Thư viện Giáo dục VLOS

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dự án phát triển THƯ VIỆN GIÁO DỤC VLOS

(Xin chú ý, đây mới chỉ là bản sơ thảo, các bạn có thể chỉnh sửa, bổ xung, và hoàn chỉnh)

Xây dựng dựa trên sự kết hợp 2 đề án VLOS:Đề án xây dựng Thư viện Đề thiVLOS:Đề án xây dựng Thư viện Tài liệu Giảng dạy

Địa chỉ dự kiến của Dự án là http://www.thuvienkhoahoc.com/dethi/


Mục đích, định hướng phát triển[sửa]

Mảng hoạt động - Công việc cần tiến hành[sửa]

  1. xây dựng cấu trúc quản lý
  2. thu thập và phân loại tư liệu
  3. chỉnh sửa, soạn thảo

Nhân sự - Tổ chức hoạt động[sửa]

Cấu trúc sắp xếp[sửa]

Thư viện Giáo dục VLOS dự kiến bao gồm những mảng sau:

  1. Thư viện Đề thi và Đáp án cập nhật thường xuyên từ các trường lớp trên cả nước. Đây sẽ là những bài tập cụ thể để người học có điều kiện kiểm tra kiến thức của mình.
  2. Một tủ sách chứa những cuốn Sách giáo khoa, sách hướng dẫn các môn học do nhiều người cùng hợp tác biên soạn. Với những cuốn sách như vậy, người học có thể tiếp thu kiến thức theo nhiều cách khác nhau, thậm chí những học sinh, sinh viên có thể là tác giả của những cuốn sách này và diễn đạt theo ý hiểu một cách đơn giản và trực quan nhất
  3. Bài giảng điện tử, các bài giảng video trực tuyến và các tư liệu chọn lọc để hỗ trợ các giáo viên xây dựng bài giảng một cách tốt nhất
  4. Giáo án điện tử xây dựng trên đề cương quy chuẩn của Bộ Giáo dục hoặc tự xác lập mới. Những giáo án này được sắp xếp dưới dạng các lớp học e-learning để học viên có thể tham gia trực tuyến
  5. Hỏi đáp, gia sư miễn phí các kiến thức phổ thông liên quan đến nội dung học tập trên


Hướng dẫn[sửa]

Tham khảo, thông tin thêm[sửa]