VLOS:Dự án Tin tức Khoa học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giải Nobel 2008
Osamu Shimomura (Hóa học) Martin Chalfie (Hóa học) Harald zur Hausen (Y học) Françoise Barré-Sinoussi (Y học) Luc Montagnier (Y học)
Osamu Shimomura.jpg Martin Chalfie.jpg Harald zur Hausen.jpg Barre-Sinoussi.jpg Luc Montagnier.jpg
Roger Y. Tsien (Hóa học) Yoichiro Nambu (Vật lý) Makoto Kobayashi (Vật lý) Yukawa Toshihide Maskawa (Vật lý) Jean-Marie Gustave Le Clézio (Văn học)
Roger Tsien.jpg Yoichiro Nambu.jpg Makoto Kobayashi.jpg Yukawa Toshihide Maskawa.jpg Jean-Marie.jpg

tháng 12thứ Ba 6 2022


Hãy nhập tên của văn bản trước khi post nội dung

Bạn cần phải đăng ký / đăng nhập trước khi nhập dữ liệu

Trang tin cập nhật liên tục. Hãy làm sạch bộ nhớ đệm (Ctrl + F5) để đọc tin mới nhất.Tin tức Khoa học là một thứ vitamin hàng ngày của những nhà khoa học nói riêng và những người yêu khoa học nói chung. Tuy nhiên, một số nhu cầu /tiền đề sau là động lực của sự ra đời Dự án Tin tức Khoa học VLOS

  1. tỉ phần tin tức khoa học tiếng Việt trên hệ thống tin tức nhìn chung là quá thấp. Đặc biệt là những thông tin thuộc những mảng khoa học có tính công nghệ cao, hiện đại
  2. các thông tin về khoa học nằm rải rác trên các báo điện tử, báo giấy mà chưa được tập trung, và hệ thống lại một cách khoa học phục vụ cho một lớp độc giả yêu khoa học là thành viên của VLOS
  3. các thông tin khoa học do nhà báo không chuyên viết nên còn bộc lộ những khiếm khuyết về tính chính xác. Những người làm khoa học thuần túy khó có cơ hội để yêu cầu nhà báo khắc phục khiếm khuyết này

Do đó, những cộng tác viên của dự án này đang tiến hành công việc sau:

  1. sưu tầm những bài viết có tính chuyên môn và hàm lượng khoa học cao về thư viện Khoa học VLOS
  2. phần loại theo các thể loại ngành khoa học hợp lý để tiện lợi cho việc tìm kiếm
  3. wiki hóa bằng cách tạo các liên kết nối các bài viết cùng một chủ đề với nhau và tạo các liên kết nội wiki với các thuật ngữ tương ứng trên Wikipedia các ngôn ngữ khác nhau ==> người đọc có cơ hội tiếp xúc nhiều lớp thông tin từ cơ bản đến nâng cao từ một bản tin khoa học
  4. thảo luận sâu và sửa đổi các lỗi khoa học của các bản tin khoa học
  5. chuyển ngữ hoặc viết mới các bản tin khoa học chuyên ngành

Slogan của Dự án: Kết nối các khối óc và bàn tay!

Sản phẩm của Dự án: VLOS:News (một wiki riêng cho dự án đang được lên kế hoạch xây dựng)