VLOS:News

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giải Nobel 2008
Osamu Shimomura (Hóa học) Martin Chalfie (Hóa học) Harald zur Hausen (Y học) Françoise Barré-Sinoussi (Y học) Luc Montagnier (Y học)
Osamu Shimomura.jpg Martin Chalfie.jpg Harald zur Hausen.jpg Barre-Sinoussi.jpg Luc Montagnier.jpg
Roger Y. Tsien (Hóa học) Yoichiro Nambu (Vật lý) Makoto Kobayashi (Vật lý) Yukawa Toshihide Maskawa (Vật lý) Jean-Marie Gustave Le Clézio (Văn học)
Roger Tsien.jpg Yoichiro Nambu.jpg Makoto Kobayashi.jpg Yukawa Toshihide Maskawa.jpg Jean-Marie.jpg

tháng 1Chủ nhật 20 2019


Hãy nhập tên của văn bản trước khi post nội dung

Bạn cần phải đăng ký / đăng nhập trước khi nhập dữ liệu

Trang tin cập nhật liên tục. Hãy làm sạch bộ nhớ đệm (Ctrl + F5) để đọc tin mới nhất.


Nuvola apps knewsletter.png
Tin tức theo thể loại      
P physics.png
Khoa học lý thuyết
P comp.png
Khoa học máy tính
P literature.png
Khoa học Xã hội
P geography.png
Khoa học Trái Đất
P anthropology.png
Khoa học sức khỏe
P art.png
Khoa học Nghệ thuật
P biology.png
Khoa học Sự sống
P ps.png
Kỹ thuật công nghệ
P culture.png
Các nền văn minh
Vlos.jpg
Dự án VLOS
Nuvola apps korganizer todo.png
Hội nghị Việc làm
Nuvola apps locale.png
Learning English
Thể loại      
P physics.png
Khoa học lý thuyết
P comp.png
Công nghệ Điện tử
P literature.png
Khoa học Xã hội
P geography.png
Khoa học Trái Đất
P anthropology.png
Khoa học Nhân văn
P art.png
Nghệ thuật
P biology.png
Khoa học Sự sống
P ps.png
Kinh tế Chính trị
P culture.png
Văn hóa
Vlos.jpg
Dự án VLOS
Giới thiệu về VLOS - Nhà tài trợ - Trở thành cộng tác viên?