VLOS:News (Khoa học sự sống)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tin tức Khoa học được lựa chọn bởi các nhà khoa học!

Khoa học Sự sốngRSS
Sinh học · Lâm nghiệp · Thủy sản · Hóa sinh · Di truyền · Công nghệ Sinh học · Thú y · Tiến hóa · Sinh học phát triển · Nông nghiệp

Termite.JPG

VLOS: Tất cả các sinh vật sống đều được phân loại trong một hệ thống taxon (cây gia đình), theo những thứ bậc từ tổng quát nhất (thân cây) đến mức phân chia nhỏ nhất (các cành con) là: giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi và cuối cùng là loài. Ở các cấp càng nhỏ, các sinh vật có độ giống nhau càng lớn. Các nhà khoa học Anh tuyên bố họ đã có bằng chứng mạnh mẽ nhất cho tới nay rằng mối thực ra thuộc họ nhà gián. Nghiên cứu đã kiểm tra trình tự ADN của 5 gene ở mối và phát hiện thấy họ hàng gần nhất của chúng là một loài gián ăn gỗ.