Thể loại:Công nghệ Sinh học

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nghiên cứu và ứng dụng thuộc các lĩnh vực:

Công nghệ vi sinh vật

Công nghệ di truyền

Công nghệ tế bào

Công nghệ enzyme

Thể loại con

Thể loại này gồm 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.

C

G

G (tiếp theo)

  • GMO(4 tr.)

M

P

P (tiếp theo)

T

Các trang trong thể loại “Công nghệ Sinh học”

45 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 45 trang.

5

A

B

C

D

G

H

K

L

M

N

O

P

P (tiếp theo)

R

S

T

V

X

Đ