Thành viên:Phạm Thị Khánh Vân

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phạm Thị Khánh Vân
Giới tính
Năm sinh 1982
Nghề nghiệp
Học vị Cử Nhân
Học hàm không
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
Cơ quan Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học
Trường học Đại học Cần Thơ
Nơi ở Cần Thơ
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử

[[Category:{{{Nghề nghiệp}}}]]