Thảo luận Thể loại:Công nghệ Sinh học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nuôi cấy tế bào động vật là kỹ thuật cần có sự đầu tư về trang thiết bị, hóa chất nhưng lại rất cần thiết trong các lĩnh vực công nghệ di truyền, công nghệ tế bào...Khi đầu tư càng lớn thì việc hạn chế các sai sót trong thí nghiệm là rất cần thiết.Cuốn sách "Culture of Animal Cells 4th edition – A manual of Basic Techniques" của tác giả: R.Ian Reshney / Wilwy Liss, 2000 (hard cover) sẽ giúp cho những phòng thí nghiệm chuẩn bị và đang thực hiện các nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật nuôi cây tế bào động vật.

Liên hệ: Nguyễn Bá Tiếp Khoa Chăn nuôi Thú y Đại học Nông nghiệp I. email:tiepdhnn1@yahoo.com