Thể loại:Science

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nguồn cấp Atom của “Thể loại:Science”

Science là tạp chí học thuật của Hiệp hội Tiến bộ Khoa học Mỹ (AAAS) và được coi là một trong những tạp chí khoa học có uy tín nhất. Tạp chí này có quá trình đồng nghiệp phê bình (peer review), được xuất bản hàng tuần, và có vào khoảng 130.000 người mua tạp chí dài hạn. Tại vì những học viện mua tạp chí và website của tạp chí phục vụ thêm người, số độc giả ước lượng đến một triệu người.

Chức năng chính của tạp chí này là việc xuất bản các kết quả nghiên cứu mới và phê bình nghiên cứu quan trọng về khoa học, nhưng Science cũng xuất bản tin tức khoa học, ý kiến về chính sách khoa học và những vấn đề quan trọng đối với các nhà khoa học cũng như những người quan tâm đến hiệu quả của khoa học và công nghệ. Tuy phần nhiều tạp chí chuyên môn về một lĩnh vực khoa học nhưng Science và tạp chí cạnh tranh Nature theo dõi tất cả những lĩnh vực khoa học. Science tập trung nhất về sinh học và các ngành liên quan vì công nghệ sinh học và di truyền học phát triển rất nhanh trong vài chục năm nay. Hệ số ảnh hưởng (impact factor, IF) của Science vào năm 2005 là 30,927 (theoThomson ISI).

Tuy là tạp chí của Hiệp hội Tiến bộ Khoa học Mỹ (AAAS), nhưng các nhà khoa học không cần tham gia AAAS đều có thể gửi bài cho Science. Science nhận bài từ những tác giả khắp nơi trên thế giới. Có sự cạnh tranh "sôi nổi" để được đưa tên vào tạp chí này bởi vì sau khi được có bài trong một tạp chí nổi tiếng như Science, một nhà khoa học có thể trở nên có tên tuổi và chỗ đứng trong giới khoa hoc. Ít hơn 10% của những bài được gửi đến ban biên tập được chấp nhận, và tất cả mọi bài nghiên cứu được đồng nghiệp phê bình trước khi được xuất bản trong tạp chí.

Science có trụ sở chính tại Washington, D.C. (Mỹ) và trụ sở thứ hai tại Cambridge (Anh).

Liên kết ngoài[sửa]

Các tập tin trong thể loại “Science”

Thể loại này gồm tập tin sau.

Nguồn cấp Atom của “Thể loại:Science”