Điốt quang học hiệu ứng cao

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tóm tắt[sửa]

Khi một photon được hút vào thành ống nano carbon đơn lớp sẽ tạo ra các hạt mang điện. Gabor cùng nhóm nghiên cứu tại ĐH Cornell (Hoa Kỳ) và Viện công nghệ nano (Canada) phát hiện ra rằng khi hệ thống này được đặt ở nhiệt độ thấp và kích thích bằng nguồn sáng có năng lượng tăng dần sẽ xuất dòng điện với cường độ tăng theo dạng bậc thang. Do tích chất đặc thù của ống nano carbon, kết quả này tương tự hiện tượng tạo hạt- đối hạt trong vật lý hạt năng lượng cao. Kết quả này có thể được coi là cơ sở cho những nghiên cứu về các hệ thống nano như hệ thống nano carbon có bề dày mức nguyên tử và mở đường cho hàng loạt ứng dụng trong đó có thiết bị điện mặt trời hiệu năng cao.

Abstract[sửa]

We observed highly efficient generation of electron-hole pairs due to impact excitation in single-walled carbon nanotube p-n junction photodiodes. Optical excitation into the second electronic subband E22 leads to striking photocurrent steps in the device I-VSD characteristics that occur at voltage intervals of the band-gap energy EGAP/e. Spatially and spectrally resolved photocurrent combined with temperature-dependent studies suggest that these steps result from efficient generation of multiple electron-hole pairs from a single hot E22 carrier. This process is both of fundamental interest and relevant for applications in future ultra-efficient photovoltaic devices. Xem đầy đủ: Science 11 September 2009: Vol. 325. no. 5946, pp. 1367 - 1371.

Nguồn: Science, tin khác

Liên kết đến đây