VLOS:News (Khoa học lý thuyết)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tin tức Khoa học được lựa chọn bởi các nhà khoa học!

Khoa học lý thuyếtRSS

Toán học · Hình học không gian · Toán học ứng dụng · Toán sinh · Vật lý · Vật lý lượng tử · Vật lý chất rắn · Vật lý hạt nhân · Vật lý năng lượng cao · Hóa học · Hóa dầu · Hóa lý · Hóa vô cơ · Hóa hữu cơ · Hóa phân tích · Hóa xúc tác

Dark 01.JPG

VLOS: Năng lượng tối đang trở thành vấn đề trọng tâm trong bất cứ một cuộc tranh luận liên quan đến chủ đề vũ trụ học thế kỷ 21. Nó được đề cập ở mọi nơi, mọi lúc. Các nhà khoa học trên thế giới đang nỗ lực hết mình củng cố lý thuyết, phát minh công nghệ để làm sáng tỏ một trong những câu đố hóc búa nhất của khoa học. Họ đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi tại sao, như thế nào về những gì sẽ diễn ra trong một định mệnh tối hậu của vũ trụ. Tất cả đang ở phía trước và ẩn giấu trong lời giải về bí mật của năng lượng tổi trong vũ trụ. Vậy năng lượng tối là gì mà các nhà vũ trụ học phải bận tâm như vậy? Tại sao năng lượng tối lại nắm giữ chìa khóa vạn năng cho phép mở ra một cánh cửa mới để có thể thấu nhìn tương lai của vũ trụ cũng như định mệnh tối hậu của nó? Chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình giải mã bí ẩn của năng lượng tối.