VLOS:Người quản lý

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Những người quản lý thực sự không nhìn giống vầy. :)

Người quản lý là một thành viên trong Thư viện VLOS và có "quyền SysOp" (system operator). Chính sách của VLOS hiện nay (trên thực tế) là cấp quyền sysop một cách rộng rãi cho những ai đã đóng góp tích cực vào VLOS sau một khoảng thời gian và đáng tin cậy.


Theo ông Jimmy Wales, người sáng lập Wikipedia, "đây không phải là điều to tát" ("This should be no big deal.").

Người quản lý không được trao thẩm quyền đặc biệt nào, và họ ngang hàng với mọi người khác về trách nhiệm biên tập. Nhiều người dùng Wikipedia cho rằng cách gọi "sysop" hay "người quản lý" dễ gây hiểu lầm, vì người quản lý chỉ là người dùng Wikipedia có khả năng thực hiện thêm một số thao tác liên hệ đến giao diện và an ninh bởi vì họ tỏ ra đáng tin cậy. Tuy nhiên, người quản lý không có bất kỳ quyền lực đặc biệt nào trên người dùng khác, trừ việc thực thi những quyết định do mọi người đưa ra.


Cộng đồng thực sự trông đợi người quản lý làm các công việc "bếp núc" thiết yếu vốn cần những chức năng đặc biệt mà người quản lý đã được giao, thí dụ xoá trang theo ý muốn của cộng đồng, theo dõi các trang mớithay đổi mới để nhanh chóng xoá những phá hoại rõ ràng, và đáp ứng các yêu cầu giúp đỡ của người dùng khi những lời yêu cầu đó cần chức năng quản lý để thực hiện. Vì người quản lý được xem là thành viên có kinh nghiệm trong cộng đồng, những người tìm giúp đỡ thường sẽ xoay sang hỏi người quản lý về thông tin và chỉ dẫn.

Các chức năng đặc biệt[sửa]

Người quản lý được:

 • Khoá và mở trang
 • Xoá và phục hồi trang, hình
 • Phục hồi phiên bản cũ nhanh chóng
 • Che các phá hoại khỏi trang Thay đổi gần đây
 • Cấm hoặc gỡ cấm tài khoản người dùng và địa chỉ IP trong việc sửa đổi trang
 • Thiết kế và thay đổi nội dung giao diện.

Lạm dụng chức năng quản lý[sửa]

Người quản lý có thể bị tước bỏ chức năng nếu họ lạm dụng quyền lực. Hiện tại, người quản lý có thể bị tước bỏ chức năng theo chỉ lệnh của Jimbo Wales hoặc theo quyết định của Hội đồng Trọng tài. Tuỳ theo sự suy xét của họ, mức phạt ít hơn cũng có thể được áp dụng đối với những người quản lý có vấn đề, bao gồm hạn chế sử dụng một số quyền nào đó. Khả năng kỹ thật gỡ bỏ chức năng quản lý thuộc về steward.

Xem thêm: VLOS:Hội chứng người quản lý.

Giải quyết các than phiền[sửa]

Nếu bạn cho rằng một người quản lý đã có những hành động không thích hợp đối với bạn hoặc người biên tập khác, bạn nên trao đổi trực tiếp với người quản lý có liên quan. Tuy nhiên, nếu hai bên không giải quyết được vấn đề, bạn có thể tiếp tục khiếu nại dựa theo VLOS:Giải quyết mâu thuẫn. Cũng đã có một số biện pháp được gợi ý để gỡ bỏ quyền quản lý.

Những người quản lý hiện nay[sửa]

Hiện nay những người dùng dưới đây được quyền quản lý:

 1. Nguyễn Xuân Minh
 2. Mai Thanh Hà
 3. Cao Xuân Hiếu
 4. Trần Thế Trung
 5. Võ Quang Nhân
 6. Vũ Ngọc Phan
 7. Nguyễn T. Dương
 8. Lê Văn Sỹ

Xem Special:Listadmins.

Nếu bạn muốn quyền quản lý, xin xem VLOS:Những người muốn quyền quản lý.