20150325172027
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    Loét áp - tơ 1 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Hóa học 8 - Chương 5 Bài 31, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

CHƯƠNG 5: HIĐRO. NƯỚC

BÀI 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Quan sát và làm thí nghiệm

2. Trả lời câu hỏi

3. Kết luận

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với oxi

2. Tác dụng với đồng oxit

3. Kết luận

III. ỨNG DỤNG

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân