Sinh học 7 - Chương 3 Bài 16, NXBGD – VLOS
20150801160525
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Sinh học 7 - Chương 3 Bài 16, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 16: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT GIUN ĐẤT

I. YÊU CẦU

II. CHUẨN BỊ

III. NỘI DUNG

1. Cấu tạo ngoài

a) Xử lí mẫu

b) Quan sát cấu tạo ngoài

2. Cấu tạo trong

a) Cách mổ

b) Quan sát cấu tạo trong

IV. THU HOẠCH

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  Mở đầu
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân