So sánh tế bào thực vật và động vật – VLOS
20150801151839
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

So sánh tế bào thực vật và động vật

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

*Giống nhau:

-Ðều là những tế bào nhân thực.

-Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng.

-Ðều cấu tạo từ các chất sống như: prôtêin, axit amin, axit nuclêic, có chất nhân, có ribôxôm,...*Khác nhau:

Tế bào thực vật Tế bào Động vật
-Thành tế bào -Có thành xenlulôzơ bao màng sinh chất. -Thường ko có thành tế bào nếu có thì là thành glycocalyx,ko có thành xenlulôzơ.Có các điểm nhận biết (glicôprôtêin) trên màng.
Chất dự trữ -Tinh bột. -Glicôgen.
Trung thể -Ko có trung thể -Có trung thể.
Hình thức sinh sản -Phân bào ko sao,phân chia tế bào chất bằng cách phát triển vách ngăn ngang ở trung tâm tế bào. -Phân bào có sao,phân chia tế bào chất bằng eo thắt ở trung tâm tế bào.
Không bào -Có ko bào phát triển mạnh. -Ít khi có ko bào.


               Velvety Rose!
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân