20150325171307
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
 1. 1
 2. 2
  Loét áp - tơ 1 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

So sánh tế bào thực vật và động vật

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

*Giống nhau:

-Ðều là những tế bào nhân thực.

-Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng.

-Ðều cấu tạo từ các chất sống như: prôtêin, axit amin, axit nuclêic, có chất nhân, có ribôxôm,...*Khác nhau:

Tế bào thực vật Tế bào Động vật
-Thành tế bào -Có thành xenlulôzơ bao màng sinh chất. -Thường ko có thành tế bào nếu có thì là thành glycocalyx,ko có thành xenlulôzơ.Có các điểm nhận biết (glicôprôtêin) trên màng.
Chất dự trữ -Tinh bột. -Glicôgen.
Trung thể -Ko có trung thể -Có trung thể.
Hình thức sinh sản -Phân bào ko sao,phân chia tế bào chất bằng cách phát triển vách ngăn ngang ở trung tâm tế bào. -Phân bào có sao,phân chia tế bào chất bằng eo thắt ở trung tâm tế bào.
Không bào -Có ko bào phát triển mạnh. -Ít khi có ko bào.


               Velvety Rose!
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân