Tin học 12 - Chương 4 Bài 12, NXBGD – VLOS
20150801152629
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Tin học 12 - Chương 4 Bài 12, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 12: CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG

a) Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân

b) Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm

c) Hệ cơ sở dữ liệu khách - chủ

2. CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

a) Khái niệm hệ cơ sở dữ liệu phân tán

b) Một số ưu điểm và hạn chế của các hệ cơ sở dữ liệu phân tán

 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân