20150325171503
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    Loét áp - tơ 1 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Tin học 12 - Chương 4 Bài 12, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 12: CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG

a) Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân

b) Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm

c) Hệ cơ sở dữ liệu khách - chủ

2. CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

a) Khái niệm hệ cơ sở dữ liệu phân tán

b) Một số ưu điểm và hạn chế của các hệ cơ sở dữ liệu phân tán

 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân