20141030160551
Ai theo dõi trang này
Mời quảng cáo

Sinh học 11 - Chương 1 Bài 21, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 7: THỰC HÀNH: ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Cách đếm nhịp tim

2. Cách đo huyết áp

a) Đo huyết áp bằng huyết áp kế đồng hồ

b) Đo huyết áp bằng huyết áp kế điện tử

3. Cách đo nhiệt độ cơ thể

IV. THU HOẠCH

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân