Hóa học 9 - Chương 3 Bài 33, NXBGD – VLOS
20150801155153
Ai theo dõi trang này
Like Fanpage để cập nhật tri thức
Mời quảng cáo

Hóa học 9 - Chương 3 Bài 33, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 33: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHI KIM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồg (II) oxit ở nhiệt độ cao

2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO3

3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

II. VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Hóa 9, NXBGD


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
tab2=

Bài

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
tab3=

Bài

25 - 26 - Hóa học 9 - Chương 2 Bài 27, NXBGD - 28 - [[29 - 30 - 31 - 32 - 33
tab4=

Bài

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
tab5=

Bài

44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân