Aspect Ratio là gì? Tại sao khi xem phim lại bị dải đen?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Aspect Ratio(tỉ lệ khung hình) là con số tỉ lệ giữa bề ngang và chiều cao của độ phân giải phim. Có rất nhiều tỉ lệ khác nhau, nhưng thường gặp những loại sau:

Tỉ lệ Độ phân giải(ở chuẩn HD)
1.33:1(hay 4:3) 960x720 hoặc 1440x1080
1.78:1 (hay 16:9) 1280x720 hoặc 1920x1080
1.85:1 1280x720 hoặc 1920x1080
2.35:1(hay 21:9) 1280x544 hoặc 1920x816 (+- 2px ở chiều cao)
2.40:1 1280x534 hoặc 1920x800


Như ta đã thấy, phim có nhiều loại AR khác nhau trong khi đó TV LCD thường chỉ có 1 AR duy nhất là 16:9. Khi đó các phim có AR khác 16:9 sẽ ko thể che lấp toàn bộ khung hình hiển thị của TV, dẫn đến việc xem phim bị dải đen như hình dưới


Phim có AR 4:3 trình chiếu trên LCD 16:9

<img>http://image.hdvnbits.org/image-ACFE_4A9C129A.jpg</img>

Dải đen xuất hiện bên trái và phải

Phim có AR 21:9 trình chiếu trên LCD 16:9

<img>http://image.hdvnbits.org/image-35FD_4A9C129A.jpg</img>

Dải đen xuất hiện phía trên và dưới

Đương nhiên nếu phim đúng AR 16:9, nó sẽ hiển thị đầy đủ trên màn hình của bạn

<img>http://image.hdvnbits.org/image-F771_4A9C129A.jpg</img>