Thảo luận:Hữu Bật - Tả Phù

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tả Phụ, Hữu Bật

Tả Phụ thuộc dương Thổ đới Kim, Hữu Bật thuộc Âm Thủy đới Thổ. Về sự hình thành của hai sao này xin đọc Tử Vi Hòan Tòan Khoa Học, Tử Vi Tinh Đẩu của cụ Vũ Tài Lục viết về hai sao này cũng rất hay ( hai quyển này anh Agape đều đã gửi lên cho các bạn download rồi).

Tả khởi từ Thìn đi thuận, Hữu khởi từ Tuất đi ngược. Tả chủ sự thuận lợi , đi theo đường lối chính, ngòai ra còn chỉ sự nhân hậu khoan hòa, suy nghĩ cẩn thận, sắp xếp công việc tốt. Hữu tượng trưng cho sự tranh đấu, là người Võ Tướng lúc nào cũng xông pha, Hữu chỉ sự dũng mãnh nóng nảy hay can thệp.

Hai sao này Tả có thể xem là chính , Hữu là phụ. Theo thiển ý của riêng tôi hai sao này nên xem ngang nhau, tuy nhiên Tả nhỉnh hơn chút ít. Nó khác hẳn Xương Khúc ở chỗ Khúc luôn có hai vệ tinh thay mặt mình để hợp với Xương, cái căn bản là cần có Xương, chứ Khúc là phụ; Tả hay Hữu chẳng có vệ tinh như Phụ Cáo của Khúc, được Tả mà mất Hữu hay được Hữu mà mất tả thì chẳng có cài gì để đền bù cho cả.

Từ sự vận hành của hai sao này ta thấy Tả khởi từ Thìn và đi thuận, Hữu khởi từ Tuất và đi ngược. Tả tượng trưng cho Văn Thần, Hữu tương trưng cho Võ Tướng, Tả thuộc Dương, Hữu thuộc Âm. Tả chủ sự suy nghĩ cẩn thận, từ hòa; trong khi đó Hữu chủ sự nóng nẩy quả đóan và hay can thiệp. Tả Hữu là trung tinh, rất cần có Chính Tinh phù hợp để phù tá, Tả Hữu đứng một mình rất kém tác dụng, khi đi kèm các Sát Tinh hay bộ chính tinh như Sát Phá Tham sẽ hùa theo làm hại. Cho nên Tả Hữu rất ngại gặp các Sát Tinh và bộ Chính Tinh thuộc bộ Sát Phá Tham.

Tôi quan niệm Tả Hữu miếu vượng hay hãm không quan trọng, cũng như Xương Khúc, cái quan trọng là hai sao này gặp được chính tinh tốt để phù trợ. Tả Hữu phù trợ tốt nhất cho 2 đế tinh Tử Vi Thiên Phủ (đặc biệt là Tử Vi), cũng như Xương Khúc phù trợ tốt nhất cho Nhật Nguyệt. Ngoài ra Tả Hữu cũng rất đắc lực khi đứng chầu Nhât Nguyệt.

Nhật miếu vượng có Văn Xương nếu có thêm Hữu Bật nữa chẳng khác nào Vua được Văn Thần lại có thêm Võ Tướng quý lắm, Thái Âm miếu vượng được Văn Khúc lại có thêm Tả Phụ cũng có kém gì Thái Dương được Xương với Hữu. Ngòai ra xin nhấn mạnh là Tả Hữu Xương Khúc càng phù trợ đắc lực cho Tử Phủ Nhật Nguyệt khi 4 sao này vướng vào Tuần , Triệt và không có Lục Sát Tinh đi kèm, trong trường hợp này cần luận là Tuần Triệt chỉ có tác dụng nhỏ thôi, chỉ đem lại những trở ngại ban đầu, nếu lại có thêm Quang Quý hoặc Thai Tọa chiếu về thì hiệu lực của Tuần Triệt gần như mất hẳn, lúc đấy đúng là cảnh "Nhật Nguyệt hối rồi lại minh". Tôi có xem qua vài lá số có thể xin mạo muội đưa ra : Tử Vi + Tả Hữu = Thái Dương + Văn Xương , Hữu Bật = Thái Âm + Văn Khúc Tả Phụ. Họ đều là nhưng người học giỏi lắm, có chí lớn, biết suy nghĩ, học một biết mười, ra ngòai rất nhiều người giúp đỡ. Trường hợp này nếu lại có thêm Long Phuợng nữa thì thật là tòan mỹ. Hiếm có Là Số nào được như thế này lắm.

Tả Hữu tọa thủ đồng cung, không bằng từ cung tam hợp chiếu về. Tọa thủ ở Mệnh thì phải tự phấn đấu vất vả, chứ còn chiếu về thì như mình được quý nhân phù trợ.

Tả Hữu đi với Khôi Việt cần phải xem chính tinh là gì, để luận đóan, tốt nhất vẫn là bộ Tử Phủ Vũ Tướng, tốt nhì là bộ Cự Nhật, bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương thì làm thầy thuốc rất mát tay và giỏi, kỵ gặp bộ Sát Phá Tham, sẽ kéo bè kéo lũ để phá họai.

Phối với Lục Sát Tinh: 1. Tả Hữu kỵ đi với Lục Sát Tinh dù bất cứ vị trí nào. 2. Tả Hữu đóng ở cung Phu Thê nếu gặp Lục Sát Tinh thời hôn nhân trắc trở , phải cưới xin đến lần thứ hai thứ ba mới ổn định được ( trường hợp này chỉ rõ nét khi Tả Hữu đồng cung, nếu chỉ có một Tả hoặc Hữu thôi thì không đúng, trường hợp này nếu có thêm các sao tốt, hôn nhân dễ dàng, Vợ là phụ tá đắc lực cho chồng, nếu là con gái thì chồng giúp đỡ nhiều trên con đường sự nghiệp). 3. Tả Hữu kỵ nhât Không Kiếp, khi có Không Kiếp sẽ phù trì cho Không Kiếp thêm mạnh mẽ hung bạo ( các trường hợp biệt lệ có nói trong phần Không Kiếp ở chùm bài Lục Sát Tinh)

Người xưa có nói Văn Xương Tả Phụ vị trí đến tam công, xem ra không đúng, cần phải xem thêm chính tinh thủ Mệnh nữa, nếu được Tử Phủ Nhật Nguyệt thì chắc đúng, chứ còn các sao khác thì không còn đúng nữa.

Hai sao Tả Hữu đi một mình không làm nên chuyện được, nhất là Tả Phụ không bao giờ đứng đầu được, Hữu Bật tuy có thể là người ra lệnh được nhưng cũng yếu lắm. Nếu xem Tử Phủ Nhật Nguyệt ( nhất là Tử Vi)là Vua ban lệnh thì Tả là quân sư tham mưu đắc lực, còn Hữu là người thi hành mệnh lệnh. Tả Hữu đứng một mình thời là ẩn sỹ không gặp thời, Tử Phủ thiếu nó thời cũng là cô quân, cả hai cách đều xấu cả.

Tả Hữu không nên đóng ở Nữ Mệnh chủ trắc trở về tình duyên, mặc dù con gái có cách này là người rất đảm đang và giỏi. Thiên Tướng Hữu Bật phúc lai lâm xem ra thời nay không còn đúng nữa, con trai ngày xưa có cách này thời nhiều vợ và tài giỏi, chứ thời nay nhiều vợ chỉ có nuớc tan cửa nát nhà.

Tả Hữu đơn thủ Mệnh dù có chính tinh gì chăng nữa cũng là người phải đi xa mà lập nghiệp mới tốt, ra ngoài có nhiều người giúp đỡ.