Địa lí 9 - Bài 38, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 38: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO

I. BIỂN VÀ ĐẢO VIỆT NAM

1. Vùng biển nước ta

2. Các đảo và quần đảo

II. PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ BIẾN

1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản

2. Du lịch biển - đảo

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Địa lí 9, NXBGD


  ĐỊA LÍ DÂN CƯ:
  ĐỊA LÍ KINH TẾ:
  ĐỊA LÍ SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ:
  ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.