Đề thi:Hóa học, học kỳ 2 lớp 11, Ams, 2004-2005

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11

Trường THPT Hanoi - Amsterdam
Năm học: 2004-2005
Môn thi: Hóa học


Câu 1: 5đ
1. Viết pt của các phản ứng hóa học sau (ghi rõ đk)
a. Cho etyl benzen lần lượt tác dụng với các chất Br2 (Fe, t), Br2 (as), HNO3 (H2SO4 đặc) theo tỉ lệ 1:1
b. Cho Stiren lần lượt tác dụgn với Br2 (dung dịch), H2 dư (Ni, t)
c. Trùng hợp stiren

2. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có cùng công thức phân tử C8H10

Câu 2: 2 điểm
Từ CaCO3 , than đá, các chất vô cơ (lo chứa Cacbon) , các chất xúc tác và các điều kiện kĩ thuật cần thiết khác, hãy viết phương trình phản ứng điều chế.
1. PVC và cao su Buna
2. 1-Brom-2-nitro benzen và 1-brom-3-nitro benzen

Câu 3: 3 điểm
Hỗn hợp khí X gồm 0.672 lít C2H2 và 0,224 lít một hidrocacbon mạch hở (A). Dẫn chậm hỗn hợp X vào bình chứa dung dịch Br2 dư, ko thấy khí thoát ra, khối luowngj Br2 đã tham gia phản ứng là 11,2 gam. Nếu đốt cháy hòan tòan cùng lượng hỗn hợp khí X trên rồi dẫn tòan bôk sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 10 gam kết tủa.
1. Xác dịnh công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có của A
2. Xác định công thức đúng và gọi tên A biết A tác dụng với H2 (Ni) thì thu được một hidrocacbon no mạch nhánh.
Các thể tích khí đều đo ở đktc
3. Từ hốn hợp X, trình bày phưonưg pháp hóa học để thu được từng khí riêng biệt. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(Br=80, C=12, O=16, Ca=40)

Ý 2 câu 2 và ý 3 câu 3 dành cho các lớp T1, L1, T2, L2, H2, Si, Ti