Tập tin:Mang-sinh-chat.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
(đổi hướng từ Tập tin:Màng sinh chất.jpg)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×238 điểm ảnh, kích thước tập tin: 50 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:55, 17/1/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:55, 17/1/2007400×238 (50 kB)WikiSysop (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

3 trang sau có liên kết đến tập tin này: