Tập tin:Small banner.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Small_banner.gif(145×97 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2 kB, kiểu MIME: image/gif)


Hợp đồng 3 tháng, kể từ 28-01-2009.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:58, 27/1/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:58, 27/1/2010145×97 (2 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Thể loại:Quảng cáo Hợp đồng 3 tháng, kể từ 28-01-2009.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.