Thảo luận:Lễ, nghĩa, liêm, sỉ

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chúng ta tự cho rằng, chúng ta là những người hiện đại nhưng cả một xã hội hiện đại ấy không có/không theo một cái "Đạo" khiến cho mọi thứ dường như rất lộn xộn, một xã hội lộn xộn. (vua không ra vua, quan không ra quan, chồng không ra chồng, vợ không ra vợ,...)

Đọc bài này mới hiểu vì sao người xưa ăn ở, cử xử với nhau có "lễ, nghĩa" như vậy.

Nguyenthephuc, 14:24, 9/11/2011 (UTC)