Điều phức tạp mới được phát hiện trong hệ gien người

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Điều phức tạp mới được phát hiện trong hệ gien người


Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Toronto đã khám phá ra ngoài tổng số gien đếm được còn có cái gì đó khác gây nên những sự khác biệt về di truyền giữa các dạng sống phức tạp hơn và đơn giản hơn.

Các nhà di truyền học người Canada xác định con người có một số gien mã hóa protein có thể so sánh được với các gien mã hóa protein của một số sinh vật kém phức tạp hơn.

Phần lớn, sự phức tạp của tế bào và chức năng gia tăng có thể được giải thích, bằng cách nào gien và các sản phẩm của gien được điều tiết. Các nhà nghiên cứu người Canada đã xác định được một bước trong tính biểu hiện của gien được coi là sự ghép nối thứ 2, điều tiết ở mức độ cao hơn theo một lối đặc trưng của mô và tế bào so với những gì chúng ta đánh giá trước đây và phần lớn sự điều tiết phụ này diễn ra trong hệ thần kinh.

Bước ghép nối thứ 2 cho phép một gien đơn lẻ xác định được các sản phẩm protein phức hợp được sinh ra bằng cách xử lý các bản sao RNA hình thành từ các gien, mà các gien này được chuyển đổi để tạo ra protein.

Giáo sư Benjamin Blencowe, nhân viên điều tra chính nói: '“Chúng tôi phát hiện rằng, so với các mô ở những loài động vật có vú khác, một số gien quan trọng hoạt động trong cùng các quy trình sinh học và các dấu hiệu được điều tiết một cách hoàn toàn khác biệt do sự ghép nối thứ 2 trong các mô của hệ thần kinh.”

Cuộc nghiên cứu phức tạp này được xuất bản trong tờ Genome Biology.

(Ảnh: Homepage.smc.edu)


Danh Phương


Theo Science Daily, Sở KH & CN Đồng Nai


Xem thêm[sửa]