Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.

I. Sự phân bố khí áp.[sửa]

1. Phân bố các đai khí áp trên Trái Đất.[sửa]

2. Nguyên nhân thay đổi của khí áp.[sửa]

a. Thay đổi theo độ cao.[sửa]
b. Thay đổi theo nhiệt độ.[sửa]
c. THay đổi theo độ ẩm.[sửa]

II. Một số loại gió chính.[sửa]

1. Gió Tây ôn đới.[sửa]

2. Gió Mậu dịch.[sửa]

3. Gió mùa.[sửa]

4. Gió địa phương.[sửa]

a. GIó biển, gió đất.[sửa]
b. Gió fơn.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây