Bài 13: Ngưng động hơi nước trong khí quyển. Mưa.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 13: Ngưng động hơi nước trong khí quyển. Mưa.

I. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển.[sửa]

1. Ngưng đọng hơi nước.[sửa]

2. Sương mù.[sửa]

3. Mây và mưa.[sửa]

II. Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.[sửa]

1. Khí áp.[sửa]

2. Frông.[sửa]

3. Gió.[sửa]

4. Dòng biển.[sửa]

5. Địa hình.[sửa]

III. Sự phân bố lượng mưa trên trái đất.[sửa]

1. Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ.[sửa]

2. Lượng mưa phân bố không đều do ảnh hưởng của lượng mưa.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây