Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.

I. Thổ nhưỡng.[sửa]

II. Các nhân tố hình thành đất.[sửa]

1. Đá mẹ.[sửa]

2. Khí hậu.[sửa]

3. Sinh vật.[sửa]

4. Địa hình.[sửa]

5. Thời gian.[sửa]

6. Con người.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây