Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời và Trái Đất.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời và Trái Đất.

I. Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời.[sửa]

II. Các mùa trong năm.[sửa]

III. Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây