Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng.

I. Cấu trúc Trái Đất.[sửa]

1. Lớp vỏ Trái Đất.[sửa]

2. Lớp Manti.[sửa]

3. Nhân Trái Đất.[sửa]

II. Thuyết kiến tạo mảng.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây