Bài giảng Đại số và Giải tích 11

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trang này tập hợp các bài giảng điện tử môn Đại số và Giải tích lớp 11 theo chương trình năm 2007, đa số các bài giảng có sử dụng phần mềm Powerpoint để trình chiếu, một số bài giảng có sử dụng phần mềm chuyên biệt như The Geometer's Sketchpad,... Một số tệp tin bài giảng có kích thước lớn nên được nén dạng 7z, máy tính của bạn cần cài đặt phần mềm 7-zip để có thể giải nén các tệp tin dạng này.

Chương 1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác[sửa]

Hàm số lượng giác[sửa]


Xem thêm:

 1. Bài giảng: Hàm số lượng giác - Thày Phan Huy Khải

Phương trình lượng giác cơ bản[sửa]

 1. Tập tin:Dai-so-va-Giai-tich-11-C1-B2-Phuong-trinh-luong-giac-co-ban-sin-x-a.ppt
 2. Tập tin:Dai-so-va-Giai-tich-11-C1-B2-Phuong-trinh-luong-giac-co-ban-Bai-tap.ppt


Xem thêm:

 1. Bài giảng Phương trình lượng giác, Trần Văn Toàn -HTV4

Một số phương trình lượng giác thường gặp[sửa]


Xem thêm:

 1. Bài giảng: Một số dạng Phương trình lượng giác thường gặp - Thầy Nguyễn Anh Dũng VTV2
 2. Bài giảng Phương trình lượng giác, Trần Văn Toàn/1 -HTV4

Ôn tập chương[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C1 B4 On tap chuong.ppt

Chương 2. Tổ hợp. Xác suất[sửa]

Quy tắc đếm[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C2 B1 Quy tac dem.ppt


Xem thêm:

 1. Bài giảng Phép đếm, Trần Văn Toàn - HTV4
 2. Bài giảng: Quy tắc đếm của Thày Trần Quang Nghĩa - Echip

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp[sửa]

 1. Tập tin:Dai-so-va-Giai-tich-11-C2-B2-Hoan-vi-Chinh-hop-To-hop-Tiet-1.ppt (Hoán vị + Chỉnh hợp)
 2. Tập tin:Dai-so-va-Giai-tich-11-C2-B2-Hoan-vi-Chinh-hop-To-hop-Tiet-2.7z (Tổ hợp) - Thày Trần Thanh Việt


Xem thêm:

 1. Bài giảng: Hoán vị-Chỉnh hợp của Thày Trần Quang Nghĩa - Echip
 2. Bài giảng: Tổ hợp của Thày Trần Quang Nghĩa - Echip
 3. Bài giảng: Các dạng toán về chỉnh hợp, tổ hợp, hoán vị - Thày Phan Huy Khải trên youtube

Nhị thức Newton[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C2 B3 Nhi thuc Niu-ton.ppt


Xem thêm:

 1. Bài giảng Nhị thức Newton, Trần Văn Toàn trên HTV4
 2. Bài giảng: Nhị thức Newton của Thày Trần Quang Nghĩa - Echip
 3. Một số dạng toán về nhị thức Newton - Thầy Nguyễn Anh Dũng trên VTV2

Phép thử và biến cố[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C2 B4 Phep thu va bien co.ppt

Xác suất của biến cố[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C2 B5 Xac suat cua bien co.ppt
 2. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C2 B5 Xac suat cua bien co v2.ppt
 3. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C2 B5 Cac quy tac tinh xac suat cua bien co.ppt
 4. Tập tin:Dai-so-va-Giai-tich-11-C2-B5-Xac-suat-Bai-tap.7z

Chương 3. Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân[sửa]

Phương pháp quy nạp toán học[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C3 B1 Phuong phap quy nap toan hoc.ppt - Thày Phạm Anh Quang (Trường THPT Nguyễn An Ninh)
 2. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C3 B1 Phuong phap quy nap toan hoc v2.ppt
 3. Dai so va Giai tich 11 C3 B1 Phuong phap quy nap toan hoc v3 - MediaFire link

Dãy số[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C3 B2 Day so.ppt
 2. Dai so va Giai tich 11 C3 B2 Day so.ppt - Thày Đặng Trung Hiếu (THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang)

Cấp số cộng[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C3 B3 Cap so cong.ppt


Xem thêm:

 1. Bài giảng Cấp số cộng - Thày Phan Huy Khải trên youtube

Cấp số nhân[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C3 B4 Cap so nhan.ppt

Chương 4. Giới hạn[sửa]

Giới hạn của dãy số[sửa]

Giới hạn của hàm số[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C4 B2 Gioi han ham so.ppt
 2. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C4 B2 Gioi han mot ben cua ham so.ppt
 3. Tập tin:Dai-so-va-Giai-tich-11-C4-B2-Gioi-han-ham-so-Gioi-han-vo-cuc.ppt
 4. Tập tin:Dai-so-va-Giai-tich-11-C4-B2-Gioi-han-ham-so-Gioi-han-vo-cuc-v2.ppt
 5. Tập tin:Dai-so-va-Giai-tich-11-C4-B2-Gioi-han-mot-ben-cua-ham-so-GSP.rar

Hàm số liên tục[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C4 B3 Ham so lien tuc.ppt

Chương 5. Đạo hàm[sửa]

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C5 B1 Dao ham va y nghia cua dao ham.ppt
 2. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C5 B1 Dao ham va y nghia hinh hoc cua dao ham 2.ppt

Quy tắc tính đạo hàm[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C5 B2 Quy tac tinh dao ham.ppt
 2. Tập tin:Dai-so-va-Giai-tich-11-C5-B2-Cac-quy-tac-tinh-dao-ham-Bai-tap.zip

Đạo hàm của hàm số lượng giác[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C5 B3 Dao ham cua ham so luong giac tiet 1.zip
 2. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C5 B3 Dao ham cua ham so luong giac tiet 1 v2.ppt
 3. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C5 B3 Dao ham cua ham so luong giac tiet 1 v3.ppt
 4. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C5 B3 Dao ham cua ham so luong giac tiet 2.ppt

Vi phân[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C5 B4 Vi phan.ppt

Đạo hàm cấp hai[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C5 B5 Dao ham cap hai.ppt

Ôn tập chương[sửa]

 1. Tập tin:Dai so va Giai tich 11 C5 B6 On tap chuong.ppt


Xem thêm:

 1. Bài giảng Tiếp tuyến của thày Trần Văn Toàn trên HTV4: Phần 1, 2

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây