Bài giảng Nhị thức Newton, Trần Văn Toàn/2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Loạt bài giảng Nhị thức Newton (Niu-tơn) của thày Trần Văn Toàn trong "Chương trình bổ trợ kiến thức lớp 11" của đài truyền hình TP Hồ Chí Minh trên kênh HTV4.

Phần khác

Bài giảng của cùng tác giả

Liên kết đến đây