Bản mẫu:Abstract

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
{{{Tên}}}
{{{Name}}}
 Tạp chí [[{{{Tạp chí}}}]] {{{Năm}}} {{{Thời gian}}}; {{{Số}}} ({{{Tập}}}):{{{Trang}}}
 Tác giả   {{{Tác giả}}}
 Nơi thực hiện   {{{Nơi thực hiện}}}
 Từ khóa   {{{Từ khóa}}}
  DOI   [{{{URL}}} URL]  [{{{PDF}}} PDF]


Cách sử dụng template[sửa]

Bôi đen đoạn ở dưới, copy và dán vào đầu mỗi đề thi, sau đó điền các thông số tương ứng


{{Abstract | 
Tạp chí = |
Năm = | 
Thời gian = |
Số = |
Tập = |
Trang = | 
Tên = |
Name = |
Tác giả = |
Nơi thực hiện = |
Từ khóa = |
Chuyên ngành = |
DOI = |
URL = |
PDF = | 
}}


[[Category: Nghiên cứu {{{Năm}}}]] [[Category: {{{Tạp chí}}}]] [[Category: {{{Chuyên ngành}}}]]