Bản mẫu:Chú thích sách/doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Tiêu bản này dùng để chú thích nguồn gốc cho các mục từ Wikipedia. Nếu bạn muốn chú thích từ một bài báo trong một tạp chí tổng hợp hoặc hợp tuyển, {{cite journal}} là một lựa chọn tốt hơn tiêu bản này.

Lưu ý: Hai tham số first last dành cho những tên phương Tây. Xin đừng cho những tên kiểu Á Đông vào hai tham số này!


Sử dụng[sửa]

Tất cả tên thông số phải là chữ thường.

Có thể chép nguyên mẫu tiêu bản có sẵn dưới đây và thay các thông tin vào các tham số cần thiết, tham số nào không dùng tới có thể xóa đi, luôn ghi nhớ là giữa 2 tham số phải có một gạch dọc "|".

Bản đầy đủ
{{chú thích sách |họ 1= |tên 1= |lk tác giả 1= |họ 2= |tên 2= |tên biên tập 1= |họ biên tập 1= |lk biên tập 1= |khác= |tựa đề= |dịch tựa đề= |url= |định dạng= |ngày truy cập= |bản thứ= |series= |cuốn= |ngày tháng= |năm= |tháng= |năm gốc= |nhà xuất bản= |nơi= |ngôn ngữ= |isbn= |oclc= |doi= |id= |trang= |dịch chương= |chương= |url chương= |trích dẫn= |tham khảo= |bibcode= |tóm lược dễ hiểu= |ngày tóm lược= |phân tách= |tái bút= |và tác giả cuối=}}
Những trường thường dùng nhất (dùng cái này thì bạn không phải xóa đi nhiều thông số thừa)
{{chú thích sách |tựa đề= |họ = |tên = |lk tác giả = |đồng tác giả= |năm= |nhà xuất bản= |nơi= |isbn= |trang= |url= |ngày truy cập=}}
Ví dụ 1

{{chú thích sách |họ = Cordell |tên = Bruce R. |đồng tác giả= Jeff Grubb, David Yu |tựa đề= [[Manual of the Planes]] |nhà xuất bản= [[Wizards of the Coast]] |năm= 2001 |tháng= September |isbn= 0-7869-1850-8}}

Cordell, Bruce R.; Jeff Grubb, David Yu. Manual of the Planes. Wizards of the Coast. ISBN 0-7869-1850-8.

Ví dụ 2

{{chú thích sách
 |họ = Mumford
 |tên = David
 |lk tác giả = David Mumford
 |tựa đề = The Red Book of Varieties and Schemes
 |nhà xuất bản = [[Springer-Verlag]]
 |series = Lecture notes in mathematics 1358
 |năm = 1999
 |doi = 10.1007/b62130
 |isbn = 354063293X}}

Mumford, David. The Red Book of Varieties and Schemes. Lecture notes in mathematics 1358. Springer-Verlag. doi:10.1007/b62130. ISBN 354063293X.

Bản xếp dọc

{{Chú thích sách
|họ =
|tên =
|lk tác giả =
|đồng tác giả=
|biên tập=
|khác=
|tựa đề=
|năm gốc=
|url=
|định dạng=
|ngày truy cập=
|bản thứ=
|series=
|cuốn=
|ngày tháng=
|năm=
|tháng=
|nhà xuất bản=
|nơi=
|ngôn ngữ=
|isbn=
|oclc=
|doi=
|id=
|trang=
|chương=
|url chương=
|trích dẫn=
|tham khảo=
}}

Tham số[sửa]

 • họ: Họ của tác giả, không đặt wikilink ở đây (thay vào đó đặt ở lk tác giả). Dành cho những tên phương Tây.
 • tên: Tên của tác giả, không đặt wikilink ở đây (thay vào đó đặt ở lk tác giả). Dành cho những tên phương Tây.
 • tác giả: Tên đầy đủ của tác giả. Dành cho những tên kiểu Á Đông hoặc Hungary.
 • lk tác giả: Tên mục từ nói về tác giả tại wikipedia. Nên được đi kèm với tham số "author" hay "first" và "last".
 • đồng tác giả: Tên đầy đủ của các đồng tác giả, ngăn cách bằng dấu ", ".


 • biên tập: Tên của người biên tập. Chỉ nên điền khi tác giả phần trích dẫn trực tiếp và người biên tập sách là khác nhau. Nếu trích dẫn toàn bộ quyển sách, dùng "author" để nói người biên tập (có thể chua thêm "(bt)" vào sau tên).
 • khác: Tên của người dịch hoặc minh họa (nếu có).
 • tựa đề: Tên sách, mục từ này luôn phải được điền. Có thể wikilink tới các mục từ đã tồn tại, không cần thiết dùng chữ in nghiêng.
 • url: Link tới trang web có chứa nội dung sách. Nếu đã có wikilink ở tựa đề thì mục này không nên sử dụng.
 • định dạng: Định dạng, ví dụ PDF. Nếu không chỉ rõ thì tham số mặc định là HTML
 • ngày truy cập: Ngày truy cập, nên dùng dạng ISO 8601 Năm-tháng-ngày, ví dụ 2006-02-17. Cần điền mục từ này nếu url được điền, không cần wikilink cho ngày tháng năm.
 • bản thứ: Lần xuất bản, dùng cho tác phẩm phát hành nhiều lần, ví dụ: "lần thứ 2".
 • series: Loạt hay bộ sách mà tác phẩm thuộc về.
 • cuốn: Tập hay quyển của tác phẩm, dùng cho tác phẩm có nhiều tập, đặc biệt là các bách khoa thư.
 • ngày tháng: Ngày xuất bản tác phẩm được nhắc tới. nên dùng dạng ISO 8601 Năm-tháng-ngày, ví dụ 2006-02-17. Cần điền mục từ này nếu url được điền, không cần wikilink cho ngày tháng năm.
 • năm tháng: Năm và tháng xuất bản tác phẩm được nhắc tới. Nếu có cả ngày thì nên dùng ngày tháng.
 • nhà xuất bản: Nhà xuất bản.
 • nơi: Địa điểm xuất bản.
 • ngôn ngữ: Ngôn ngữ của tác phẩm.
 • isbn: ISBN của tác phẩm, ví dụ 1-111-22222-9.
 • oclc: OCLC của tác phẩm, ví dụ 3185581
 • doi: DOI của tác phẩm, ví dụ 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • id: Mã số xuất bản của tác phẩm, sử dụng nếu không tìm được bất kì thông tin nào trong 3 loại mã phía trên, thường là các tạp chí. Có thể tham khảo tiêu bản {{ISSN}}.
 • trang: Trang đầu và cuối của phần được trích dẫn, ví dụtr. 5–7, nếu dùng phải đưa ra trang đầu, trang cuối là tùy chọn. Không ghi tổng số trang của tác phẩm ở tham số này.
 • chương: Chương của tác phẩm được trích dẫn. .
 • url chương: Link đến trang web có chứa chương được trích dẫn.
 • trích dẫn: Đoạn trích dẫn được nhắc tới từ tác phẩm.


Liên kết đến đây