Bản mẫu:Hình tượng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Bây giờ bề ngang hay bề cao được hơn 100 pixel.

Câu thường hỏi[sửa]

Tiêu bản này dùng để làm gì?[sửa]

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để bỏ một hình tượng dưới tên hình vào trang bình thường, nhưng thay vì hình đó liên kết đến trang mô tả hình như thường, tiêu bản này làm hình liên kết đến trang dưới tên liên kết. Tiêu bản này dùng để liên kết các hình tượng trong đến các dự án liên quan.

Lưu ý: Tiêu bản không hoạt động đúng kiểu trong Safari, các trình duyệt dùng văn bản thuần, và các trình đọc màn hình cho những người mù. Mẹo sử dụng CSS để thay đổi nội dung của trang cũng phá khả năng tiếp cận web do vi phạm một điểm cấp 1 của WAI. [1]

Tôi sử dụng nó như thế nào?[sửa]

Mẫu này sẽ hiển thị biểu trưng vòng tròn của dự án Wikimedia Commons ngang 35 pixel và cao 46 pixel, và sẽ liên kết nó đến trang đầu của Commons:

{{Hình tượng|hình=Commons-logo.svg|ngang=35px|cao=46px|liên kết=Commons:Trang Chính}}

Cũng có thể xài tiêu bản này để liên kết đến bài bên trong Wikipedia tiếng Việt. Tại vì tiêu bản này dựa trên những liên kết bên trong và liên kết liên wiki, đại khái không thể liên kết đến những website không thuộc Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia được.

Nếu không muốn hình tượng này có liên kết nào, chỉ việc làm liên kết {{FULLPAGENAME}}, tại vì MediaWiki tự động tắt những liên kết đến cùng trang.

Lưu ý: Đừng viết ra "Hình:" cho thuộc tính hình; tiêu bản này đã bao gồm tên miền không gian đó.

Nó hoạt động ra sao?[sửa]

Tiêu bản dùng CSS để đặt một thẻ div ngay trên hình, để không thể bấm vào liên kết được. Có thể sử dụng thuộc tính cỡ hoặc hai thuộc tính cao ngang, tùy chọn, khi bao gồm tiêu bản.

Ghi công[sửa]

Chúng ta lấy mẹo hay này từ Wikipedia tiếng Hà Lan. Wikipedia tiếng Anh lấy mẹo này từ đây, và chúng ta mới cải tiến nó theo Wiktionary tiếng Đức.

Xem thêm[sửa]