Bản mẫu:Tóm tắt sách

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
{{{Tên}}}
[[Hình:{{{Bìa sách}}}|125px|Bìa sách]]
Tên nguyên tác {{{Name}}}
Năm xuất bản {{{Năm}}}
Tác giả {{{Tác giả}}}
Nhà xuất bản {{{Nhà xuất bản}}}
ISBN-10 {{{ISBN-10}}}
ISBN-13 {{{ISBN-13}}}
Ngôn ngữ {{{Ngôn ngữ}}}
Số trang {{{Số trang}}}


Cách sử dụng template[sửa]

Bôi đen đoạn ở dưới, copy và dán vào đầu mỗi luận án, sau đó điền các thông số tương ứng


{{Tóm tắt sách| 
Tên = tên sách tiếng Việt|
Năm = năm xuất bản| 
ISBN-10 = mã số ISBN 10 chữ|
ISBN-13 = mã số ISBN 13 chữ|
Nhà xuất bản = tên nhà xuất bản|
Name = tên sách bằng tiếng nguyên tác|
Tác giả = tên các tác giả|
Ngôn ngữ = Ngôn ngữ nguyên tác| 
Từ khóa = các từ khóa liên quan đến sách cho tiện tra cứu|
Số trang = số trang trong sách|
Bìa sách = tên file ảnh của bìa sách vidubiasach.jpg |
}}


[[Category: {{{Năm}}}]] [[Category: {{{Nhà xuất bản}}}]] [[Category: {{{Tác giả}}}]] [[Category: Sách {{{Ngôn ngữ}}}]]