Biết liệu ai đó có trực tuyến trong Snapchat

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết này hướng dẫn bạn cách để kiểm tra xem liệu ai đó có trực tuyến trong Snapchat hay không bằng cách tìm kiếm đoạn chat, xem trạng thái gửi tin nhắn và quan sát dấu hiệu.

Các bước[sửa]

Kiểm tra dấu chấm màu xanh[sửa]

 1. Mở Snapchat. Biểu tượng Snapchat có nền vàng và con ma màu trắng xuất hiện ở trên nền đó.
 2. Vuốt màn hình sang phải. Bước này giúp mở màn hình chat.
 3. Chạm vào một người dùng. Đây là thao tác mở cửa sổ chat với họ.
 4. Tìm kiếm dấu chấm màu xanh. Nếu cả bạn và người kia đều đang mở cửa sổ chat, một dấu chấm màu xanh sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của khung chữ.
  • Ngoài ra, nếu bạn nhận được thông báo trên màn hình chủ của thiết bị đề cập đến việc người dùng kia đang gõ thì tức là họ cũng đang sử dụng Snapchat vào thời điểm thông báo.

Kiểm tra trạng thái gửi Snap[sửa]

 1. Mở Snapchat. Nếu bạn có gửi Snap đến một người dùng nào đó trong thời gian gần đây, bạn có thể kiểm tra xem họ đã mở Snap đó chưa. Đây có thể là dấu hiệu rõ rệt cho thấy rằng họ có đang trực tuyến hay không.
 2. Vuốt màn hình sang phải. Thực hiện bước này để mở màn hình chat.
 3. Xem lại trạng thái gửi Snap của bạn. Trạng thái này nằm ở ngay dưới tên người dùng (username) của người nhận.
  • Nếu người dùng đã mở Snap thì trạng thái là Opened (Đã mở).
  • Nếu người dùng chưa mở Snap, trạng thái là Delivered (Đã gửi).