Cài đặt Calibre để quản lý sách điện tử eBook

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Calibre[1] là giải pháp thư viện điện tử toàn diện, bao gồm các hoạt động như quản lý thư viện, chuyển đổi định dạng, các bộ nuôi tin tức để chuyển đổi sách điện tử eBook cũng như các tính năng đồng bộ hóa trình đọc sách điện tử. Calibre trước hết là chương trình tạo catalog sách điện tử nguồn mở với giấy phép GPLv3[2], nó quản lý bộ sưu tập sách điện tử của bạn. Calibre hỗ trợ hàng loạt các định dạng tài liệu như: MOBI, LIT, PRC, EPUB, ODT, HTML, CBR, CBZ, RTF, TXT, PDF và LRS.

Các bước

Chuẩn bị cài đặt

 1. Đi tới trang chủ của Calibre. Hãy đi tới https://calibre-ebook.com/. Đây là trang chủ của Calibre.
 2. Chọn nền tảng hệ điều hành để cài đặt Calibre. Để cài đặt Calibre lên máy tính của bạn, hãy nhấn núm DOWNLOAD CALIBRE. Bạn sẽ được đưa tới màn hình mới, nơi bạn có thể chọn cài đặt Calibre trên các nền tảng hệ điều hành khác nhau.
  • Giả thiết bạn đang sử dụng hệ điều hành GNU/Linux Ubuntu. Bạn có thể cài đặt Calibre trực tiếp từ Trung tâm Phần mềm (Software Center) của Ubuntu, như được trình bày dưới đây trong bài viết này.

Cài đặt Calibre trong Ubuntu và thiết lập ban đầu các tham số làm việc

 1. Chuẩn bị cài đặt Calibre từ Ubuntu Software Center.
  • Ở màn hình Desktop của Ubuntu, hãy chọn Ubuntu Software. Bạn sẽ được đưa tới màn hình của Ubuntu Software Center (Trung tâm Phần mềm của Ubuntu), nơi bạn có thể tìm kiếm và cài đặt Calibre.
  • Gõ từ Calibre vào trường tìm kiếm của Ubuntu Software Center rồi nhấn phím Enter. Bạn sẽ thấy trong màn hình kết quả tìm kiếm có hình biểu tượng của phần mềm Calibre, phần mô tả ngắn gọn về nó, và núm Install (cài đặt).
 2. Cài đặt Calibre.
  • Hãy nhấn vào núm Install để cài đặt Calibre. Ubuntu sẽ yêu cầu bạn xác thực quyền cài đặt phần mềm. Bạn phải gõ mật khẩu quản trị của bạn vào trường ‘Mật khẩu’ rồi nhấn núm ‘Xác thực’ ở bên dưới.
  • Hãy chờ một chút để Calibre được cài đặt lên máy tính của bạn. Cài đặt xong, bạn sẽ thấy hình biểu tượng của Calibre nằm trên thanh khởi chạy của Ubuntu.
  • Tới đây, phần cài đặt Calibre lên máy tính của bạn đã xong.
 3. Thiết lập ban đầu các tham số làm việc của Calibre.
  • Ngay sau khi cài đặt xong Calibre, nếu bạn nhấn vào hình biểu tượng của Calibre trên thanh khởi chạy của Ubuntu, bạn sẽ được đưa tới màn hình mới, nơi Calibre yêu cầu bạn xác nhận thư mục chứa các tệp sách điện tử bạn sẽ làm việc với Calibre như trong hình minh họa.
  • Mặc định, các tệp của Calibre sẽ được đưa vào máy tính của bạn trong thư mục Calibre, như trong hình minh họa. Bạn có thể thay đổi vị trí thư mục Calibre, nếu muốn. Nhấn núm Tới để tiếp tục việc cài đặt.
  • Chọn thiết bị bạn sẽ sử dụng Calibre. Mặc định là Generic (Thông thường). Giả thiết bạn chọn lựa chọn này. Nhấn núm Tới để tiếp tục việc cài đặt.
  • Màn hình chào mừng bạn cài đặt xong. Tại đây, Calibre gợi ý bạn:
   • Xem các đoạn phim giới thiệu Calibre trên mạng.
   • Xem sách hướng dẫn sử dụng Calibre trên trực tuyến.
  • Nhấn núm Xong để kết thúc việc thiết lập ban đầu các tham số làm việc của Calibre.
  • Ngay khi bạn kết thúc việc thiết lập ban đầu các tham số, màn hình làm việc của Calibre sẽ xuất hiện. Trong màn hình khởi tạo của Calibre, mặc định, bạn sẽ nhìn thấy sách chỉ dẫn nhanh để làm quen với Calibre với một vài thông tin mô tả cuốn sách đi kèm.
  • Bạn cũng thấy cuốn sách chỉ dẫn này nằm trong thư mục con của thư mục Calibre trong máy tính của bạn, như trong hình minh họa.
  • Từ lúc này trở đi, bạn có thể làm việc được với Calibre.

Khuyến cáo

 • Calibre được đánh giá là giải pháp thư viện điện tử toàn diện mà bạn rất nên cài đặt để sử dụng và khai thác được đầy đủ các khía cạnh của sách điện tử được tốt nhất.

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây