Làm việc với thư viện cá nhân trên EPUBReader

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một khi bạn đã cài đặt xong EPUBReader cho FirefoxEPUBReader[1], bạn có thể làm việc được với các tệp sách điện tử eBook với định dạng ePub của dự án sách điện tử tự do Gutenberg[2] như được giới thiệu qua trong bài Cài đặt và làm quen với EPUBReader trên Firefox và đặc biệt là với thư viện cá nhân (Private Library) của bạn. Bài viết này giới thiệu các thao tác bạn có thể thực hiện với thư viện cá nhân đó.

Các bước

Làm việc với thư viện cá nhân bằng EPUBReader trên Firefox

 1. Trên trình duyệt Firefox, nhấn vào biểu tượng ePUB-Catalog để mở ra màn hình làm việc của EPUBReader trên Firefox. Ở khung bên trái, mặc định EPUBReader làm việc với thư viện cá nhân (Private Library) của bạn.
 2. Nhập khẩu các tệp ePub vào thư viện cá nhân của bạn trên EPUBReader.
  • Nhấn vào biểu tượng Sinchronize/Export/Import (Đồng bộ hóa/Xuất khẩu/Nhập khẩu).
  • Trang mới xuất hiện, nơi bạn có thể thực hiện việc nhập khẩu, xuất khẩu và đồng bộ hóa các tệp định dạng ePub. Hãy nhấn vào đường liên kết dưới cùng với từ Import (Nhập khẩu).
  • Tìm thư mục trên máy tính của bạn hoặc trên Internet, nơi có các tệp sách điện tử định dạng ePub để nhập khẩu vào thư viện cá nhân của bạn. Nhấn núm Mở để nhập khẩu. EPUBReader sẽ nhập khẩu tất cả các tệp định dạng ePub có trong thư mục bạn chỉ định.
  • Quay về màn hình thư viện cá nhân và bạn sẽ thấy các tệp định dạng ePub đã được nhập khẩu vào đó, như được minh họa trong hình ở trên.
  • Bạn cũng có khả năng nhập khẩu từng tệp sách điện tử định dạng ePub, như ví dụ được nêu trong bài Cài đặt và làm quen với EPUBReader trên Firefox.
 3. Xuất khẩu các tệp định dạng ePub từ thư viện cá nhân của bạn.
  • Làm tương tự như với thao tác nhập khẩu bằng cách nhấn vào đường liên kết với từ Export (Xuất khẩu), sau đó tìm thư mục, hoặc trong máy tính của bạn, hoặc trên Internet để xuất khẩu (các) tệp sách điện tử định dạng ePub từ thư viện cá nhân của bạn tới đó.
  • Khi việc xuất khẩu hoàn thành, EPUBReader sẽ có thông báo về tình trạng và các thông tin liên quan như trong hình minh họa.
 4. Đồng bộ hóa các tệp định dạng ePub với thư viện cá nhân của bạn. Làm tương tự như với việc xuất/nhập khẩu, bằng cách nhấn vào đường liên kết với từ Sinchronize (Đồng bộ hóa), sau đó tìm thư mục, hoặc trong máy tính của bạn, hoặc trên Internet để đồng bộ hóa các tệp sách điện tử định dạng ePub trong thư viện cá nhân của bạn với thư mục đó.
 5. Sắp xếp các tệp sách điện tử định dạng ePub. Trong EPUBReader, bạn có thể sắp xếp các tệp sách điện tử theo các tiêu chí sau:
  • Sắp xếp theo tên sách.
   • Nhấn vào từ Title (Tên sách) để sắp xếp các tệp sách điện tử định dạng ePub có trong thư viện cá nhân của bạn, ví dụ, theo vần từ A tới Z.
   • Nhấn một lần nữa vào từ Title sẽ sắp xếp các cuốn sách đó theo chiều ngược lại, theo vần từ Z tới A.
  • Sắp xếp theo tác giả. Bằng cách nhấn đi nhấn lại vào từ Author (Tác giả), bạn sẽ sắp xếp các tệp định dạng ePub trong thư viện cá nhân của bạn theo tên của các tác giả, theo vần từ A tới Z hoặc ngược lại.
  • Sắp xếp theo ngày thêm các tệp định dạng ePub vào thư viện cá nhân của bạn. Bằng cách nhấn đi nhấn lại vào từ Added (Được thêm vào), bạn sẽ sắp xếp các tệp định dạng ePub trong thư viện cá nhân của bạn theo ngày chúng được thêm vào, theo trật tự mới nhất trên cùng hoặc ngược lại, cũ nhất trên cùng.
 6. Xem siêu dữ liệu của từng tệp sách điện tử định dạng ePub.
  • Chọn tệp định dạng ePub bạn muốn xem siêu dữ liệu của nó rồi nhấn vào biểu tượng Metadata (Siêu dữ liệu), biểu tượng đầu tiên nằm trên cùng hàng của tệp định dạng ePub đó.
  • EPUPReader sẽ hiển thị siêu dữ liệu của tệp định dạng ePub được chọn, ví dụ, như trong hình minh họa.
 7. Tạo thẻ, gắn thẻ, và tìm tệp định dạng ePub theo thẻ trong EPUBReader. Việc tạo thẻ, rồi sau đó gắn thẻ cho các tệp sách điện tử định dạng ePub trong thư viện cá nhân của bạn sẽ giúp cho bạn nhanh chóng tìm ra các tệp định dạng ePub bạn cần.
  • Tạo thẻ. Nhấn vào + Tag (+ Thẻ) ở dưới cùng trong khung bên trái màn hình EPUBReader để mở ra hộp Add tag (Thêm thẻ), rồi gõ cụm từ bất kỳ bạn muốn làm thành thẻ, ví dụ, từ Thư viện mở, sau đó nhấn núm OK. Thẻ vừa được tạo xong sẽ được liệt kê ngay bên dưới phần thư viện cá nhân của bạn ở khung bên trái màn hình của EPUBReader.
  • Gắn thẻ cho (các) tệp định dạng ePub. Sau khi tạo xong các thẻ, bạn có thể gắn (các) thẻ đó vào với (các) tệp định dạng ePub trong thư viện cá nhân của bạn.
   • Chọn tệp định dạng ePub bạn muốn gắn thẻ rồi nhấn vào biểu tượng Tagging (Gắn thẻ) trên cùng dòng với tệp định dạng ePub đó.
   • Hộp thoại Tagging xuất hiện với các tên thẻ đã được tạo ra. Hãy chọn tên thẻ bạn muốn gắn cho tệp định dạng ePub vừa được chọn, rồi nhấn núm OK.
  • Tìm tệp định dạng ePub theo thẻ. Sau khi gắn (các) thẻ xong cho (các) tệp định dạng ePub, bạn sẽ thấy danh sách các thẻ ở khung bên trái màn hình của EPUBReader, mỗi thẻ sẽ có số lượng các tệp định dạng ePub được gắn thẻ hiển thị trong các dấu ngoặc đơn đứng ngay sau tên thẻ. Nhấn vào tên thẻ bạn muốn tìm các tệp định dạng ePub và bạn sẽ nhanh chóng tìm ra được danh sách các tệp được gắn thẻ đó.
 8. Lưu bản sao tệp định dạng ePub. Bạn có thể lưu bản sao tệp định dạng ePub từ thư viện cá nhân của bạn tới một thư mục bất kỳ được chỉ định, hoặc trên máy tính của bạn, hoặc trên Internet.
  • Chọn tệp định dạng ePub bạn muốn lưu bản sao rồi nhấn vào biểu tượng Save copy (Lưu bản sao) trên cùng dòng với tệp định dạng ePub đó.
  • Hộp thoại Save (Lưu) sẽ xuất hiện. Hãy tìm thư mục bạn muốn lưu bản sao tệp định dạng ePub đó rồi nhấn núm Lưu.
 9. Xóa tệp. Bạn có thể xóa tệp định dạng ePub khỏi thư viện cá nhân của bạn. Chọn tệp định dạng ePub bạn muốn xóa rồi nhấn vào biểu tượng Delete (Xóa) trên cùng dòng với tệp định dạng ePub đó. EPUBReader sẽ xóa tức thì tệp được chọn mà không có cảnh báo nào cho bạn. Vì vậy, hãy thận trọng khi chọn thao tác xóa này.

Khuyến cáo

 • Thư viện cá nhân trong EPUBReader trên Firefox là một cách thức để quản lý rất tốt các tệp sách điện tử định dạng ePub mà bạn có quan tâm.

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây