Cài đặt Writer2ePub để hỗ trợ tạo ePub trong LibreOffice

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Để tạo ra các tệp sách điện tử ở định dạng ePub theo một cách thức mở, bằng việc sử dụng các công cụ nguồn mở, ví dụ như trong bộ các công cụ phần mềm văn phòng nguồn mở LibreOffice, với các tiêu chuẩn mở, ví dụ như định dạng tài liệu mở ODF (OpenDocument Format), bạn có thể sẽ cần phải cài đặt Writer2ePub[1], là trình ứng dụng mở rộng hỗ trợ tạo các tệp sách điện tử định dạng ePub trong trình soạn thảo văn bản nguồn mở LibreOffice Writer.

Các bước

Chuẩn bị, tải về, và cài đặt Writer2ePub cho LibreOffice

 1. Đi tới trang http://writer2epub.it/en/. Đây là nơi bạn sẽ thấy trình mở rộng Writer2ePub để tải về và cài đặt cho LibreOffice.
 2. Tải về Writer2ePub.
  • Hãy nhấn vào núm Download Now (Tải về bây giờ) để tải Writer2ePub về máy tính của bạn. Bạn chờ một lát để Writer2ePub được tải về máy tính của bạn. Xuất hiện màn hình hỏi Firefox nên làm gì với tệp writer2epub.oxt vừa được tải về. Hãy nhấn núm OK để đi tiếp.
  • Màn hình tiếp theo sẽ nhắc, liệu bạn có quyết định cài đặt hay không tệp writer2epub.oxt. Hãy nhấn OK để bắt đầu việc cài đặt.
 3. Tiến hành cài đặt. Việc cài đặt sẽ đi qua các thao tác sau:
  • Chấp nhận Thỏa thuận Giấy phép Phần mềm Mở rộng (Extension Software License Agreement). Trước khi cài đặt, Writer2ePub sẽ yêu cầu bạn phải chấp nhận thỏa thuận giấy phép phần mềm mở rộng, bằng việc đưa ra màn hình với nội dung của thỏa thuận đó. Bạn phải đọc nội dung thỏa thuận đó và phải cuộn con trượt xuống tận dưới cùng thì bạn mới có khả năng để nhấn núm Accept (Chấp nhận) thỏa thuận và việc cài đặt sẽ bắt đầu.
  • Thông báo các thông tin về Writer2ePub. Hộp thoại Bộ Quản Lý Phần Mở Rộng xuất hiện, đưa ra các thông tin phiên bản của Writer2ePub vừa được cài đặt và các thông tin liên quan khác. Hãy nhấn núm Close (Đóng) để kết thúc việc cài đặt.
  • Khởi động lại LibreOffice để việc cài đặt có hiệu lực. Nếu LibreOffice trên máy tính của bạn đang mở, hãy lưu lại các tệp rồi khởi động lại nó. Khi LibreOffice khởi động lại xong, bạn sẽ nhìn thấy thanh công cụ của Writer2ePub với 3 núm lệnh.
  • Tới đây, việc cài đặt Writer2ePub cho LibreOffice đã hoàn thành. Từ lúc này trở đi, bạn có thể sử dụng các núm lệnh trên thanh công cụ của Writer2ePub để trợ giúp hoàn tất việc tạo ra sách điện tử (eBook) với định dạng ePub từ các tệp văn bản với định dạng tài liệu mở - ODF (OpenDocument Format) trong trình soạn thảo văn bản LibreOffice Writer.

Khuyến cáo

 • Với Writer2ePub cho LibreOffice Writer và định dạng tài liệu mở ODF, bạn sẽ dễ dàng hơn để tạo ra các sách điện tử (eBook) theo đúng cách thức mở, với các công cụ nguồn mở và các tiêu chuẩn mở.

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây