Cài đặt lại Samsung Galaxy S3

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cài đặt lại chiếc Samsung Galaxy S3 có thể rất hữu ích trong trường hợp điện thoại của bạn đang gặp nhiều lỗi hoặc bạn đơn giản chỉ muốn khôi phục trạng thái lúc xuất xưởng của máy (Factory Reset). Việc cài đặt lại điện thoại cũng sẽ xóa hết mọi dữ liệu và thiết lập cá nhân của bạn. Hãy làm theo một trong ba phương pháp dưới đây để thiết lập lại các cài đặt cho chiếc Samsung Galaxy S3 của bạn.

Các bước

Thiết lập lại từ Trình đơn Cài đặt (Settings Menu)

 1. Ấn vào nút “Menu” (Trình đơn) ở màn hình chủ.
 2. Chọn “Settings" (Cài đặt).
 3. Chọn “Back up and reset" (Sao lưu và cài đặt lại).
  • Theo mặc định, thiết bị của bạn sẽ tự động sao lưu và phục hồi tất cả dữ liệu của bạn. Nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của bạn được sao lưu và phục hồi sau khi thiết lập cài đặt lại, hãy ấn vào các thiết lập tùy chọn tương ứng để bỏ đánh dấu.
 4. Ấn vào "Factory data reset" (Cài đặt lại chế độ xuất xưởng).
 5. Tiếp theo chọn "Reset device" (Cài đặt lại thiết bị).
  • Nếu điện thoại của bạn có kích hoạt chế độ khóa màn hình, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào mật khẩu hoặc mã PIN trước khi bạn có thể tiếp tục.
 6. Chọn “Delete all" (Xóa tất cả). Điện thoại của bạn sẽ tiến hành xóa mọi dữ liệu và khởi động lại[1].

Thiết lập lại khi đã Tắt máy

 1. Tắt chiếc Samsung Galaxy S3 của bạn đi.
 2. Ấn và giữ đồng thời nút "Power" (Nguồn), nút "Home" (Trang chủ), và nút “Volume Up” (Tăng Âm lượng).
 3. Chờ tới khi điện thoại bạn rung lên, thì thả nút "Power" ra.
 4. Chờ cho tới khi màn hình Android System Recovery (Khôi phục Hệ điều hành Android) xuất hiện, thì thả nút “Home” và nút “Volume Up” ra.
 5. Ấn nút "Volume Down” (Giảm Âm lượng) cho tới khi tùy chọn “Wipe data / factory reset” (Xóa dữ liệu / Cài đặt gốc) hiện lên.
 6. Ấn nút “Nguồn” để xác nhận tùy chọn.
 7. Ấn và giữ nút "Volume Down” cho tới khi mục “Delete all user data” (Xóa tất cả dữ liệu người dùng) hiện lên.
 8. Ấn nút “Power" một lần nữa để xác nhận chọn mục này. Điện thoại của bạn sẽ tiến hành cài đặt lại dữ liệu gốc và hiển thị “Reboot system now” (Khởi động lại hệ thống) ngay khi hoàn thành.
 9. Ấn nút “Nguồn” để chọn vào khởi động lại và hoàn thành khôi phục cài đặt gốc.

Lời khuyên

 • Bạn cần chắc chắn rằng tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn muốn lưu lại như hình ảnh, video, và danh bạ đã được lưu vào thẻ micro SD của điện thoại hoặc lưu trên máy chủ Google trước khi bạn khôi phục cài đặt gốc vì cài đặt lại sẽ xóa hoàn toàn bộ nhớ trong của điện thoại.


Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây