Các cơ cấu trong cơ khí

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Sách được viết theo từng chủ đề lớn về các loại cơ cấu trong các máy móc cơ khí. Với hình vẽ rất chi tiết , đi kèm theo là các công thức tình toán sẽ cho các bạn những hiểu biết cụ thể về loại cơ cấu đó. Đặc biệt nhấn mạnh là sách chủ yếu là hình vẽ, phù hợp cho nhu cầu tra cứu, tìm kiếm hay gợi mở cho nhưng ý tưởng thiết kế mới.Có thể bạn không giỏi tiếng Anh, không sao, bạn có thể đọc sách theo cách just see and choose. Các kỹ sư Việt nam, đặc biệt những người ở những thế hệ trước thường gặp khó khăn trong đọc dịch các tài liệu nước ngoài, lâu ngày sinh ngại, và thành thói quen chỉ đọc sách tiếng Việt. Như vậy là họ đã vô tình đóng cửa với tiến bộ khoa học của thế giơi bên ngoài. Cái thế giới bên trong đó của họ, chỉ rất nhỏ thôi. Thật lãng phí. Tuy nhiên đó cũng 1 phần do vấn đề lịch sử để lại, còn chúng ta, chúng ta là những người cảu thế hệ sau, thế hệ mà cơ hội "nhiều như là mùa thu", quan trọng là khả năng lắm bắt của bạn đến đâu.

Quyển sách trên có thể coi như sách gối đầu của các kỹ sư thiết kế.

Ghi chú: Nhấn chuột vào hình vẽ để xem mục lục sách.

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này