Cái chết: chuyển mã bài 1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

16 tháng 1 năm 2007

GS.Shelly Kagan: Tốt, đây là khóa Triết học thứ 176. Lớp học này bàn về cái chết. Tên của tôi là Shelly Kagan. Điều trước tiên tôi muốn nói là mong các bạn hãy gọi tôi là Shelly. Nói cách khác, nếu các bạn gặp tôi trên đường, bạn đến chỗ tôi trong giờ hành chính, các bạn có thể hỏi tôi một số câu hỏi; Shelly là cái tên các bạn nên gọi; vì ngay cả khi các bạn gọi tôi là GS. Kagan, tôi cũng phải mất một tí thời gian để nhận ra, đó không phải là cái tên tôi nhận ra ngay tức khắc. Tôi nhận thấy qua nhiều năm, ngày càng ít sinh viên cảm thấy thoải mái khi gọi tôi là Shelly. Khi tôi còn trẻ, Shelly là tên thường gọi. Bây giờ , tôi đã già nua và sắp sang thu. Tuy vậy, nếu các bạn thấy thoải mái thì hãy gọi tôi bằng cái tên ưa thích Shelly.

Bây giờ, như tôi nói, đây là khóa học về cái chết. Nhưng là một khóa triết học, thế nên sẽ có một loạt chủ đề chúng ta sẽ nói đến trong khóa học này mà không được trình bày giống như những chủ đề mà các khóa học về cái chết khác đã cố gắng trình bày. Vì thế điều trước tiên tôi muốn làm là nói một số điều về những cái chúng ta sẽ không nói đến là lí do bạn mong đợi hay hi vọng một khóa học về cái chết sẽ nói về cái gì, bởi vậy nếu đây không phải là khóa học bạn đang ra sức tìm kiếm, bạn vẫn còn đủ thời gian để tìm kiếm một số khóa học khác.

Như vậy, ở đây có một số điều mà các khóa học về cái chết khác đã trình bày thì sẽ không được chúng ta đề cập tới.

http://open.yale.edu/courses/philosophy/death/transcripts/transcript01.html