Cập nhật máy chủ (server) Minecraft

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nếu game Minecraft được cập nhật thì bạn cũng cần cập nhật máy chủ (server) của bạn để những người chơi phiên bản mới của game có thể kết nối. Thật may là cách cập nhật máy chủ Minecraft tương đối đơn giản. Thậm chí, bạn có thể lưu toàn bộ các tệp cấu hình để không mất công chỉnh lại bất cứ thiết lập nào trong phiên bản mới.

Các bước

 1. Mở thư mục Minecraft Server (máy chủ Minecraft) của bạn. Đây là thư mục chứa tất cả các tệp liên quan đến máy chủ của bạn.
 2. Sao lưu dự phòng các tệp cấu hình cần thiết. Hãy sao chép những tệp dưới đây vào một vị trí khác để bạn có thể nhanh chóng khôi phục các tệp này sau khi cập nhật máy chủ:
  • banned-ips.txt
  • banned-players.txt
  • ops.txt
  • server.properties
 3. Sao chép thư mục "world" (Thế giới). Hãy sao chép thư mục này vào cùng vị trí với những tệp cấu hình mà bạn vừa sao lưu dự phòng để bạn có thể khôi phục và bước vào thế giới đã lưu của bạn sau khi cập nhật.
 4. Sao chép tệp chứa lệnh khởi động (script). Nếu bạn dùng tệp chứa lệnh để khởi động game Minecraft, hãy sao chép tệp này đến một vị trí khác. Sau này bạn có thể khôi phục tệp đó để dễ dàng khởi động máy chủ của bạn.
 5. Xóa toàn bộ các tệp còn lại trong thư mục. Sau khi bạn đã sao lưu dự phòng (backup) những tệp quan trọng vào một vị trí khác, hãy xóa toàn bộ những tệp còn lại trong thư mục Minecraft Server. Bạn cần thực hiện bước này để những tệp cũ không gây vấn đề cho quá trình cài đặt mới của bạn.
 6. Tải tệp máy chủ mới từ trang Minecraft.net. Hãy vào trang minecraft.net/download để tải tệp máy chủ cho hệ điều hành của bạn.
  • Tải tệp EXE nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows.
  • Tải tệp JAR nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành OS X hoặc Linux.
 7. Sao chép tệp máy chủ mới vào thư mục Minecraft Server của bạn.
 8. Đổi tên tệp máy chủ. Nếu bạn sử dụng tệp chứa lệnh (script) hay tệp .bat để khởi động máy chủ thì bạn cần đổi tên (rename) tệp máy chủ mới để tệp chứa lệnh cũ vẫn hoạt động. Hãy xóa số phiên bản ở cuối tệp máy chủ mới để trở nên tương thích với những tệp chứa lệnh cũ.
  • Ví dụ: Bạn cần đổi tên tệp minecraft_server.1.8.exe thành minecraft_server.exe
 9. Chạy tệp máy chủ. Nhấp đúp vào tệp EXE hoặc JAR để chạy máy chủ mới lần đầu. Tất cả những tệp cần thiết cho quá trình hoạt động của máy chủ sẽ được tạo ra.
 10. Đóng máy chủ. Ngay sau khi các tệp được tạo xong, hãy đóng (Close) máy chủ.
 11. Khôi phục các tệp sao lưu dự phòng của bạn. Hãy di chuyển (Move) những tệp, tệp chứa lệnh và thư mục "world" vào thư mục Minecraft Server.
 12. Mở tệp .eula.txt . Tìm dòng eula=false và viết lại thành eula=true. Hãy lưu tệp và thoát trình soạn thảo lệnh.
 13. Khởi động máy chủ của bạn. Quá trình cập nhật đã hoàn tất.

Lời khuyên

 • Nếu bạn đang chạy máy chủ CraftBukkit, sau khi bản cập nhật được phát hành, có thể bạn sẽ phải chờ một vài ngày thì mới thấy phiên bản CraftBukkit.

Liên kết đến đây