Chụp ảnh màn hình trên Galaxy S3

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có điều gì đó trên máy Samsung Galaxy S3 của bạn mà bạn muốn lưu lại và gửi cho bạn bè? Chụp ảnh màn hình là một cách hay để làm việc đó. Hãy xem Bước 1 để bắt đầu tìm hiểu cách chụp ảnh màn hình.

Các bước

Chụp ảnh Màn hình Thủ công

  1. Giữ phím Nguồn và phím Home đồng thời để chụp màn hình điện thoại S3 của bạn. Bạn sẽ nghe thấy âm thanh màn trập của máy ảnh cho biết màn hình đã được chụp thành công và lưu vào thư viện ảnh của bạn.

Sử dụng Tính năng Motion trên Android 4.0

  1. Chạy ứng dụng Cài đặt (Settings) của bạn.
  2. Nhấn vào Cử động (Motion).
  3. Kéo xuống tới chỗ "Cử động Tay" (Hand Motion).
  4. Chọn "Lướt Bàn tay để Chụp" (Palm Swipe to Capture), và đánh dấu chọn vào ô chọn lựa. Đóng trình đơn lại.
  5. Đặt tay bạn ngang theo rìa màn hình và vuốt ngang màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tiếng màn trập của máy ảnh cho biết màn hình đã được chụp thành công và lưu vào thư viện ảnh của bạn.
  6. Hoàn thành.

Nguồn và trích dẫn

Liên kết đến đây