Composite gel: Sàn đỡ ống nano

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Các phân tử sinh học có cấu trúc polyme như oligo p-phenylene vinylene (OPV) nhận được sự quan tâm đặc biệt trong tổng hợp các chất bán dẫn hữu cơ và chất điện quang. Các phân tử OPV có hình dạng dẹp với khả năng tự gắn kết hình thành gel hữu cơ có đặc tính của chất kết dính nano. Tuy nhiên các cấu trúc phân tử như vậy không bền vững ở nhiệt độ cao do đó khả năng ứng dụng bị hạn chế.

OPV và ống nano cacbon trong gel hỗn hợp (ảnh chụp dưới kính hiển vi điện tử. Nguồn: Nature Asia

Mới đây Ayyappanpillai Ajayaghosh và các cộng sự tại Viện Khoa học Công nghệ quốc gia Ấn Độ đã thành công trong chế tạo gel hỗn hợp từ các phân tử OPV và các ống nano cácbon. Loại gel này có tính ổn định lớn hơn nhiều so với gel OPV. Thông thường, các vật liệu lạ làm giảm tính ổn định của gel hữu cơ. Đây là thách thức để với các nhà sáng chế tìm ra loại gel hỗn hợp có tính ổn định cao. Đối với loại gel mới này, sự có mặt của các ống nano cacbon đã làm tăng độ kết dính của gel kể cả khi nồng độ của keo ở dưới nồng độ tới hạn của gel OPV.

Một ưu điểm nữa là các ống nano OPV có thể phân tán một cách dễ dàng trong các loại dung môi hydrocarnbon làm tăng khả năng hình thành lớp gel bao phủ bề mặt ống nano. Chính vì vậy có thể tạo các bề mặt siêu kỵ nước nếu có các thành phần thích hợp trong dung môi. Nghiên cứu cho thấy tính ổn định của loại gel là kết quả của các tương tác vật lý giữ các thành phần (các phân tử OPV và các ống nano) chứ không đơn thuần do sự sắp xếp lộn xộn của các ống nano. Tương tác POV - ống nano được cho là kết quả của những tương tác giữa cấu trúc pi bộ khung phân tử hữu cơ (liên kết giữa các vòng thơm) và cấu trúc pi của những ống nano cacbon

Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Angewandte Chemie International Edition 47, 5746–5749 (2008). (tiêu đề Carbon Nanotube Triggered Self-Assembly of Oligo(p-phenylene vinylene)s to Stable Hybrid π-Gels)

29/10/2008 Nguyễn Bá Tiếp, các bài khác

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này