Con đường hương liệu và các thành phố vùng hoang mạc Negev

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đường hương liệu – Các thành phố hoang mạc vùng Negev là tên một nhóm các thành phố trong vùng hoang mạc Negev ở miền nam Israel, nơi xưa kia là đường buôn bán hương liệu từ bán đảo Ả Rập tới vùng Địa Trung Hải. Khu vực này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2005.

4 thành phố Avdat, Haluza, MamshitShivta, nằm trong vùng hoang mạc Negev trên con đường buôn bán hương liệu gồm nhũ hương, nhựa cây trám thơm và cả gia vị thời xưa đi qua - từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên tới thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên. Đường buôn bán này bắt đầu từ bán đảo Ả Rập tới các nước trong vùng Địa Trung Hải.

Các thành phố trên có nhiều pháo đài cổ và các cảnh quan nông nghiệp trong vùng hoang mạc. Hiện nay vẫn còn các vết tích của các pháo đài cổ, các mương của những hệ thống tưới tiêu và các quán dành cho đoàn lữ hành dừng chân (caravanserai), chứng tỏ người thời xưa đã dùng hoang mạc để canh tác và để buôn bán các đồ xa xỉ.

Nguồn

Tham khảo