Dây thần kinh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một dây thần kinh là một loạt tế bào thần kinh mảnh và dài được bó thành nhóm trong hệ thần kinh ngoại biên. Dây thần kinh cung cấp con đường chung cho các xung điện thần kinh được truyền dọc mỗi sợi trục thần kinh đến các cơ quan ngoại biên.

Trong hệ thống thần kinh trung ương, các cấu trúc tương tự được gọi là vùng.[1][2] Các nơ ron đôi khi được gọi là các tế bào thần kinh, mặc dù thuật ngữ này là có khả năng gây nhầm lẫn vì có nhiều tế bào thần kinh không tạo thành dây thần kinh và dây thần kinh cũng bao gồm các tế bào phi-thần kinh Schwann bao bọc các sợi trục thần kinh myelin.

Tham khảo

  1. Purves D, Augustine GJ, Fitzppatrick D et al. (2008). Neuroscience (ấn bản 4th). Sinauer Associates. 11–20. ISBN 978-0-87893-697-7.
  2. Marieb EN, Hoehn K (2007). Human Anatomy & Physiology (ấn bản 7th). Pearson. 388–602. ISBN 0-8053-5909-5.

Liên kết đến đây